Szkolenia

2015

"PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE ZMIAN PRAWA WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO"

Podczas seminarium zostaną omówione następujące kwestie:

- Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Jak liczyć terminy w zamówieniach publicznych;

- Przygotowanie oferty;

- Termin związania ofertą;

- Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór oferty najkorzystniejszej;

- Zmiany planowane w związku z implementacją dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA - MIELEC

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA - RZESZÓW

Seminaria odbędą się:

23 październik 2015r., - Mielec - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Inkubator Nowych Technologii IN - TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, w godzinach 9:00 - 15:00

30 październik 2015r.,  - Rzeszów - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, w godzinach 9:00 - 15:00

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: een@wsiz.rzeszow.pl lub telefonicznie pod numerem: (17) 860 57 45

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - MIELEC

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - RZESZÓW

 

 

"MOŻLIWOŚCI REDUKCJI KOSZTÓW ENERGII I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYNIKAJĄCE ZE WSPÓLNOTOWYCH REGULACJI PRAWNYCH"

 

Podczas seminarium zostaną omówione między innymi kwestie związane z:

 • audytem energetycznym przedsiębiorstwa - nowym obowiązkiem dla dużych przedsiębiorstw;
 • zasadami sporządzania audytów efektywności energetycznej;
 • karami, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwa za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

Seminarium odbędzie się w dniu 29 września 2015r., w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, przy ul. Sucharskiego 2 2 Rzeszowie, w godzinach 9:00 – 14:00.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać za pomocą DEKLARACJI UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na adres: een@wsiz.rzeszow.pl

lub telefonicznie pod numerem: 17 860 57 52

 

 

„B+R+I – BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W EKOSYSTEMIE INNOWACJI UNII EUROPEJSKIEJ”

Celem seminarium jest:

 • nabycie wiedzy z zakresu identyfikacji, oceny i wdrożenia know-how w warunkach rynkowych, z uwzględnieniem roli jednostki naukowej, instytucji otoczenia nauki i biznesu oraz instytucji finansujących;
 • nabycie wiedzy w przedmiocie przedsiębiorczości jednostek naukowych, w tym tworzenia spółek celowych oraz przedsiębiorstw opartych na własności intelektualnej pracodawcy;
 • poznanie wymogów prawnych, jak również aspektów praktycznych w zakresie procesów zarzadzania własnością intelektualną w jednostce naukowej w Polsce.

SZCZEGÓŁOWA AGENDA SPOTKANIA

Seminarium odbędzie się 25 września 2015r., w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, przy ul. Sucharskiego 2 2 Rzeszowie, w godzinach 9:00 – 14:00.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać za pomocą DEKLARACJI UCZESTNICTWA pocztą elektroniczną na adres: een@wsiz.rzeszow.pl

lub telefonicznie pod numerem: 17 860 57 52

 

 

 

 

ARCHIWUM INFORMACJI O SZKOLENIACH

2014r.

SEMINARIUM - „EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE -RAPORT DO KOBIZE - REALIZACJA OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH MŚP WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGOPRAWA ŚRODOWISKOWEGO”

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium:

„Emisja gazów cieplarnianych i innych substancji w UE i w Polsce - raport do KOBIZE - realizacja obowiązków sprawozdawczych MŚP wynikających z przepisów wspólnotowego i krajowego prawa środowiskowego” 

Podczas spotkania omówione zostaną przepisy prawne dotyczące systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, który wynika z przyjęcia rozwiązań prawnych UE.

Uczestnicy zostaną zapoznani z konstrukcją Krajowej bazy (Raport do KOBiZE) oraz ze sposobem jej wypełniania, jako obowiązku sprawozdawczego, do którego są zobowiązane wszystkie podmioty korzystające ze środowiska. 

Seminaria odbędą się:

 • dla przedsiębiorców z Mielca i okolic - 26 listopada 2014r.,w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.; Inkubator Nowych Technologii IN - TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9, w godz. 9:45 – 15:00

 • dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 27 listopada 2014r.,w Rzeszowie, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2, w godz. 9:45 – 15:00

 • dla przedsiębiorców z Jasła i okolic -28 listopada 2014r., w Jaśle, w  Restauracji PERŁA ul. Floriańska 42, godz. 9:45 – 15:00 

Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75 oraz elektronicznie wypełniając:

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA – MIELEC

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA – RZESZÓW 

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA - JASŁO

i przesyłając ją na adres: een@wsiz.rzeszow.pl

PROGRAM WARSZTATÓW – MIELEC 

PROGRAM WARSZTATÓW – RZESZÓW 

PROGRAM WARSZTATÓW – JASŁO 

Rejestracja trwa do dnia 25 listopada  br. do godz.11:00

 


  

WARSZTATY - „ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 W PROJEKTACH PARTNERSKICH NAUKI I BIZNESU” 

  Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach: 

„ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

W PROJEKTACH PARTNERSKICH NAUKI I BIZNESU”

Podczas spotkania zostaną omówione przykładowe zapisy regulaminów wynalazczości oraz pokazane najważniejsze zmiany prawne odnoszące się do procesów komercjalizacji. 

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu szacowania wartości dóbr niematerialnych oraz znaczenia innowacji dla wyceny przedsięwzięć.

Warsztaty będą prowadzone w oparciu o przykłady (case study) adekwatne do omawianej tematyki. 

Spotkanie odbędzie się:

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2

SALA SENATU 

Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!! 

 Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75 oraz elektronicznie wypełniając: 

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA 

i przesyłając ją na adres: een@wsiz.rzeszow.pl 

PROGRAM WARSZTATÓW

  Rejestracja trwa do dnia 13 listopada  br. do godz.11:00

WARSZTATY - „PRAWNE I PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO PRZEPISÓW PRAWA TRANSPORTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ” – CZĘŚĆ I

  Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym cyklu spotkań warsztatowych poświęconych regulacjom prawnym z zakresu wspólnotowego prawa transportowego :

 

Podczas I spotkania zostaną szczegółowo omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • prawidłowy nadzór nad pracą kierowców (planowanie, analiza i rozliczanie)
 • najnowsze stanowiska służb kontrolnych w Belgii i Francji dotyczące odpoczynków tygodniowych, sankcje oraz prawidłowe działania w tym zakresie
 • procedury oraz dokumentacja na podstawie których można uniknąć  kar nakładanych przez służby kontrolne
 •   zmiany przepisów transportowych - jak przygotować firmę do kontroli ITD i PIP
 • obsługa tachografu cyfrowego -  obowiązki i odpowiedzialność kierowcy

 

Warsztaty odbędą się:

* dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 26 września 2014r.,w Rzeszowie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2

 godz. 9:45 – 14:00

dla przedsiębiorców z Mielca i okolic - 29 września 2014r.,w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.;Inkubator Nowych Technologii IN - TECH 1 przy ul. Wojska Polskiego 9

 godz. 9:45 – 14:00

 

Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75 oraz elektronicznie wypełniając:

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA - RZESZÓW

DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA - MIELEC

 

i przesyłając ją na adres: een@wsiz.rzeszow.pl

  PROGRAM WARSZTATÓW- RZESZÓW

PROGRAM WARSZTATÓW - MIELEC

 

 Rejestracja trwa do dnia 25 września  br. do godz.11:00

 

 


 

 

WARSZTATY - „PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ–

POLSKIE MŚP NA RYNKU NIEMIECKIM”

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach:

 

 „Prawne i praktyczne aspekty międzynarodowej współpracy gospodarczej

na terenie Unii Europejskiej– polskie MŚP na rynku niemieckim”

Warsztaty odbędą się:

dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 31 lipca 2014r.,w Rzeszowie

 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2

 godz. 8:45-13:15

 

dla przedsiębiorców z Jasła i okolic - 1 sierpnia 2014r.,w Jaśle

  w  Restauracji PERŁA ul. Floriańska 42

 godz. 8:45-13:15

 Spotkanie  będzie  mieć charakter roboczy, a „wartością dodaną” będzie możliwość wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

 Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75 oraz elektronicznie wypełniając:

i przesyłając ją na adres: een@wsiz.rzeszow.pl

  PROGRAM SEMINARIUM - RZESZÓW

PROGRAM SEMINARIUM - JASŁO

  Rejestracja trwa do dnia 29 lipca  br. do godz.11:00

 


 

 

HORYZONT 2020 DLA MŚP – SEMINARIUM INFORMACYJNE

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych seminariach informacyjnych:

 „Możliwości udziału przedsiębiorstw sektora MŚP

 w nowym programie ramowym Horyzont 2020"

 

 Seminaria odbędą się:

 dla przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic - 9 lipca 2014r.,w Rzeszowie

  w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2

 godz. 10:45 – 14:00

 

 dla przedsiębiorców z Jasła i okolic - 10 lipca 2014r.,w Jaśle

 w  Restauracji PERŁA ul. Floriańska 42

 godz. 9:45 – 13:00

 Szkolenia poprowadzi: Pani Anna Armuła – Koordynator Projektów Ramowych, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska.

 

Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

 Zgłoszenia udziału pod nr. tel.:17 860 57 45; 17 852 49 75 oraz elektronicznie wypełniając:

i przesyłając ją na adres: een@wsiz.rzeszow.pl

 

  PROGRAM SEMINARIUM - RZESZÓW

PROGRAM SEMINARIUM - JASŁO

 

 Rejestracja trwa do dnia 8 lipca  br. do godz.11:00

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu woj. podkarpackiego na bezpłatne szkolenia z obszaru:

 • ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 • ORGANIZACJI  PROCESÓW W FIRMIE
 • ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

Wymiar szkoleń: 32 godz. na szkolenie (4 dni x 8 godz./dzień)

Szkolenia przewidują wykorzystanie nowoczesnych, innowacyjnych metod szkoleniowych - gier symulacyjnych oraz warsztatów z wykorzystaniem innowatorskiej metody Lego Serious Play (LSP).

Projekt skierowany jest do małych i średnich firm z terenu woj. podkarpackiegoz branży przemysłowej oraz handlowo-usługowej, które wydelegują swoich pracowników do udziału w szkoleniach. Szkolenia realizujemy w modelu:

1.       Szkolenie dedykowane dla firmy (grupa 15 –osobowa z jednego podmiotu).

2.       Szkolenie mieszane (grupa 15-osobowa, pracownicy różnych firm).

Terminy i miejsca szkoleń zostaną ustalone w porozumieniu z przedsiębiorstwem zgłaszającym chęć udziału w projekcie. Szkolenia mogą zostać zorganizowane zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa jak również w salach zewnętrznych. W ramach szkoleń zapewniamy  catering. Również program możemy dostosować do potrzeb firm zgłaszających.

W przypadku grup mieszanych terminy i miejsca szkoleń dostosowane zostaną do potrzeb zgłoszonych uczestników.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu www.kompetencjewpraktyce.pl.