Nasza oferta

NASZA OFERTA, czyli TWÓJ BIZNES JEST NASZYM BIZNESEM

Sieć Enterprise Europe Network, licząca blisko 600 organizacji członkowskich z ponad 50 krajów na terenie UE i poza nią, jest największą tego rodzaju siecią w Europie. Wśród organizacji znajdują się izby przemysłowo-handlowe, ośrodki technologiczne, uniwersytety i agencje rozwoju.

Jako członek sieci ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oferuje podkarpackim przedsiębiorcom BEZPŁATNE usługi wychodzące naprzeciw ich oczekiwaniom.

 

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

WYJŚCIE NA RYNKI ZAGRANICZNEjeśli planujesz rozszerzyć swoją działalność gospodarczą za granicą, pomożemy znaleźć Ci sprawdzonego i wiarygodnego partnera. W jaki sposób? Dzięki międzynarodowemu zasięgowi sieci mamy dostęp do jednej z największych na świecie, wciąż aktualizowanej bazy danych, zawierającej setki zarówno ofert, jak i zapytań biznesowych oraz technologicznych. Taka możliwość pozwala na zamieszczanie profili działalności naszych klientów, a także na wyszukiwanie, w zależności od ich potrzeb, odpowiednich profili potencjalnych partnerów. Bezpośredni kontakt z konsultantami ośrodków Enterprise Europe Network z krajów zrzeszonych w sieci, pozwala nam na konsultacje poszczególnych ofert tak, aby spełniały one oczekiwania klientów. Zdajemy sobie również sprawę, że często bezpośredni kontakt potencjalnych partnerów jest szczególnie istotny. Dlatego też organizujemy bilateralne spotkania biznesowe podczas misji gospodarczych i giełd kooperacyjnych w całej Europie. Służymy swoją pomocą w przygotowaniach, jak również podczas spotkań.

Przeglądaj Bazę

 

TRANSFER TECHNOLOGIIjeśli szukasz możliwości rozwoju firmy, pomożemy znaleźć technologię, która uzupełni Twoją działalność lub poszukamy partnera, który mógłby zastosować już opracowaną przez Ciebie innowacyjną technologię. Aby połączyć najnowsze rozwiązania badawcze z zastosowaniami komercyjnymi staramy się pomóc przedsiębiorcom przejść przez poszczególne etapy, poczynając od przeprowadzenia audytu technologicznego, analizy potrzeb innowacyjnych, poprzez poszukiwania odpowiednich rozwiązań, promocję technologii na rynkach międzynarodowych oraz pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu.

SEMINARIA, SZKOLENIA, WARSZTATY TEMATYCZNEaby pomóc Ci w poszerzaniu wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, wdrażaniu nowych uregulowań prawnych i rozwiązań innowacyjnych wpływających na poprawę konkurencyjności, organizujemy bezpłatne seminaria, szkolenia oraz warsztaty tematyczne. Dzięki specjalistom prowadzącym zajęcia, stwarzamy Ci możliwość zdobycia informacji bazujących na praktyce.

SPOTKANIA BROKERSKIE jeśli za klucz w negocjacjach handlowych uznajesz bezpośredni kontakt z partnerem, skorzystaj z możliwości uczestnictwa w spotkaniach brokerskich organizowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network. Są one inicjowane najczęściej podczas międzynarodowych targów branżowych. Bezpośrednie rozmowy potencjalnych partnerów stwarzają możliwości uzyskania wyczerpujących informacji o ofercie oraz przedstawienia potencjału firmy oraz oczekiwań. Biorąc udział w spotkaniach oszczędzasz czas i pieniądze, a nasi konsultanci pomagają w stworzeniu atrakcyjnego profilu działalności, sporządzają plan spotkań z interesującymi Cię potencjalnymi partnerami, organizują Twój wyjazd oraz służą pomocą na miejscu. Warto pamiętać, że tego typu spotkania często stanowią zalążek długotrwałej współpracy.

FINANSOWANIE I DOSTĘP DO FUNDUSZYjeśli masz innowacyjny pomysł na rozszerzenie swojej działalności gospodarczej lub jej rozwój, ale barierą jego wdrożenia są niewystarczające finanse, pomożemy Ci znaleźć możliwości pozyskania funduszy. W zależności od potrzeb staramy się szukać ich zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak również europejskim.

PRAWODAWSTWO, STANDARDY ORAZ POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ jeśli potrzebujesz informacji na temat przepisów oraz norm prawnych dotyczących działalności w poszczególnych państwach, nasi konsultanci służą bezpłatną informacją w tym zakresie. Takie wsparcie umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie na europejskim rynku. Jeśli zagadnienie, które zgłasza klient Enterprise Europe Network, dotyczy uzyskania patentu na pomysł, produkt, usługę lub proces, staramy się przy współpracy z odpowiednimi instytucjami lub prawnikiem, opracować najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy rozwiązanie.

MECHANIZM FEEDBACK jeśli w bieżącej działalności przedsiębiorstwa napotykasz na bariery, które w znaczący sposób utrudniają rozwój przedsiębiorstwa, dajemy możliwość zgłoszenia problemu za pomocą pośredniczącego mechanizmu zwrotnego. Przy jego pomocy przekazujemy do organów Komisji Europejskiej informacje na temat problemów, doświadczeń i spostrzeżeń przedsiębiorców. Dzięki temu możesz mieć swój wpływ na poprawę istniejących przepisów, jak również na kształtowanie nowych rozwiązań prawnych istotnych dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

INNOSUP - jeśli Twoja firma należy do sektora MŚP i posiada rzeczywisty potencjał do wykazania rozwoju na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie istniejącego produktu lub usługi, ale brakuje w niej zdolności do zarządzania innowacjami, proponujemy włączenie się w mechanizm, który stanowi źródło rozwiązań, będących podstawą do poszerzania wiedzy w dziedzinie zarządzania innowacjami. Ta nowa usługa składa się z czterech etapów:

1. Ocena MŚP w zakresie zdolności zasobów kadrowych oraz zarządzania innowacjami

2. Analiza potrzeb i braków oraz opracowanie planu działania ukierunkowanego na rozwój

3. Realizacja planu działania

4. Raport podsumowujący.

 

Usługa realizowana jest w oparciu o metodologię IMP³rove Academy opracowaną przez ATKearney w zakresie doskonalenia procesów zarządzania przedsiębiorstwami.

   

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG OŚRODKA ENTERPRISE EUROPE NETWORK poprzez REJESTRACJĘ

 

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z NAMI W SIEDZIBIE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO 2, POKÓJ NR 216

 

NASI KONSULTANCI DOSTĘPNI SĄ RÓWNIEŻ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI POD NUMERAMI TELEFONÓW ORAZ ADRESAMI MAILOWYMI:

 • Wioletta Choma-Wiątek - Ekspert ds. nawiązywania wspópracy międzynarodowej, tel.: (17) 860 57 61; e-mail: wchoma@wsiz.rzeszow.pl
 • Justyna Bednarz - Ekspert ds. organizacji seminariów, szkoleń i warsztatów tematycznych, tel.: (17) 860 57 45; e-mail: jbednarz@wsiz.rzeszow.pl
 • dr  inż. Władysław Czajka - Ekspert ds. organizacji spotkań brokerskich, tel.: (17) 866 14 69; e-mail: wczajka@wsiz.rzeszow.pl
 • Artur Chmaj - Ekspert ds. organizacji spotkań brokerskich, tel.: (17) 866 11 20; e-mail: achmaj@wsiz.rzeszow.pl

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do współpracy ekspertów/ trenerów z zakresu między innymi:

 • ekonomii,
 • przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • funduszy Unii Europejskiej,
 • prawa własności intelektualnej,
 • współpracy międzynarodowej,
 • międzynarodowego prawa gospodarczego,
 • certyfikacji międzynarodowej.

Współpraca ma obejmować prowadzenie szkoleń, opracowywanie ekspertyz, poradników, doradztwo prawne oraz specjalistyczne dla przedsiębiorców w wyżej wymienionych zakresach.

W przypadku zainteresowania współpracą w ramach projektu Enterprise Europe Network prosimy o przesłanie CV wykazującego znajomość wyżej wymienionych zagadnień oraz doświadczenia w tym zakresie.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres een@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie informacje związane z zaproszeniem do współpracy w ramach Enterprise Europe Network można uzyskać pod numerem (17) 852 49 75.

Przy wyborze ekspertów/trenerów będą brane pod uwagę:

1. Znajomość tematyki związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością;

2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/seminariów informacyjnych;

3. Doświadczenie w przygotowaniu tekstów, ekspertyz, itp.

 

Ośrodek Enterprise Europe Network zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi ekspertami/trenerami.