Zespół

dr Mirosława Braja
Kierownik Projektu
tel. +48 17 866 12 83
email: mbraja@wsiz.rzeszow.pl

Justyna Bednarz
Senior Consultant
tel. +48 17 860 57 45
e-mail: jbednarz@wsiz.edu.pl

Wioletta Choma-Wiątek
Senior Consultant
tel. +48 17 860 57 61
e-mail: wchoma@wsiz.edu.pl

Monika Smaczna
Senior Consultant
tel. +48 17 860 57 52
email: msmaczna@wsiz.edu.pl


Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Consultant
tel. +48 17 866 11 85, email: mlesniowska@wsiz.edu.pl


Artur Chmaj
Consultant
Email: achmaj@wsiz.edu.pl


Monika Dąbrowska
Consultant
Email: mdabrowska@wsiz.edu.pl