PRZEPISY EUROPEJSKIE I KRAJOWE DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH OBOWIĄZUJĄCE PO 1 LIPCA 2013 ROKU

SEMINARIUM - PRZEPISY EUROPEJSKIE I KRAJOWE DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH OBOWIĄZUJĄCE PO 1 LIPCA 2013 ROKU (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011)

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium - Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

Seminarium poprowadzi Szymon Polis – mgr. inż. Politechniki Śląskiej w Katowicach, ukończył wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Obecnie Starszy Inspektor w Zakładzie Certyfikacji Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. Auditor ZKP działający w systemie oceny wyrobów i zakładowej kontroli produkcji – system krajowy i europejski.

 Podczas spotkania omówione zostaną m. in. następujące kwestie:

  • Wymagania prawa krajowego w aspekcie zmian z uwzględnieniem nowej Ustawy o wyrobach budowlanych i projektu rozporządzeń wykonawczych ,
  • Dodatkowe obowiązki dokumentacyjne wynikające z nowych przepisów,
  • Procedury oceny zgodności wyrobów budowlanych,
  • Obowiązki wynikające z odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych,
  • Procedury związane z prowadzeniem nadzoru rynku,
  • Specyfikacje zharmonizowane,
  • Deklaracja właściwości użytkowych, Krajowa deklaracja właściwości użytkowych,
  • Oznaczenie wyrobów (oznakowanie CE i znak budowlany „B”),
  • Wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji.

Seminarium odbędzie się 28.10. 2016r., w Rzeszowie w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2; sala RA 221, w godz. 9:00 – 16:00

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: een@wsiz.rzeszow.pl lub telefonicznie pod numerem (17) 860 57 45