KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-27

? Od dzisiaj do 1️⃣4️⃣ kwietnia br. potrwają konsultacje do nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, które mają na celu zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia.Uwagi można zgłaszać poprzez formularz ?

https://www.poir.gov.pl/…/formularz-zglaszania-uwag-do…/

? Do 8️⃣ kwietnia z kolei potrwają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-27 oraz jego „Prognozy oddziaływania na środowisko” ?https://www.polskawschodnia.gov.pl/…/konsultacje…/