JAK ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH BY ODNIEŚĆ SUKCES MIĘDZYNARODOWY"

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców z Podkarpacia do udziału w seminariach, które przybliżą kwestie związane między innymi ze sposobami i kryteriami wyboru rynków eksportowych, tworzeniem oferty na rynki eksportowe, strategią pozyskiwania dystrybutora:

"Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy"

Zapraszamy do zapoznania się ze SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM SPOTKANIA

Seminaria odbędą się:

  • 19 listopad br. w Rzeszowie, w sali RA 53 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania przy ul. Sucharskiego 2;
  • 20 listopada br. w Mielcu, w sali konferencyjnej  Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 1 przy ul. Wojska Polskiego 9.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać za pomocą DEKLARACJI UCZESTNICTWA na adres: een@wsiz.rzeszow.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem 17 860 57 45

 

Rejestracja trwa do 13 listopada br.