BEZPŁATNE SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA FIRM Z OBSZARU MŚP W TEMATYCE – OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO I OCHRONA PATENTOWA W UNII EUROPEJSKIEJ, ŚWIADCZENIE USŁUG, BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP, do skorzystania z bezpłatnego specjalistycznego doradztwa.

Zakres specjalistycznego doradztwa obejmować będzie m.in.:

  • Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej;
  • Ochrona patentowa w Unii Europejskiej;
  • Budowanie relacji z zagranicznymi kontrahentami, w szczególności zawieranie bezpiecznych umów;
  • Świadczenie usług na terytorium Szwajcarii w ramach przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Polsce.

Specjalistyczne usługi doradcze świadczyć będzie Pani Justyna Szawan – Sieradzka – prawnik i tłumacz przysięgły języka francuskiego, ekspert w dziedzinie transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników do Francji, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii.

Konsultacje będą realizowane na podstawie kontaktu e- mailowego.

Pytania do Pani Justyny Szawan – Sieradzkiej, proszę przesyłać na adres e-mailowy:  jbednarz@wsiz.edu.pl   lub  een@wsiz.edu.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network, zastrzega sobie możliwość selekcji zgłaszanych tematów!!

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat specjalistycznych usług, prosimy o kontakt e-mailowy: jbednarz@wsiz.edu.pl

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu:

Justyna Bednarz

 ?17 860 57 45

 ?jbednarz@wsiz.edu.pl